„Správna výživa je jedna z najlepších

investícií pre dlhodobé zdravie”

obrázok20

Prečo potrebujeme kvalitnú výživu?

  • obrázok 3Významná časť svetovej populácie by sa mohla tešiť väčšej vitalite, energii a optimálnemu zdraviu tým, že si zlepší spôsob stravovania.
  • Možnosti dnešnej globálnej civilizácie nám vnútili štýl života, v ktorom prevládajú vymoženosti vedy a priemyslu.
  • Potraviny v supermarketoch iba málo spľňajú potreby nášho organizmu. Sú "napumpované" chemikáliami na zlepšenie chuti a dosiahnutie zisku.
  • Móda tzv. rýchleho občerstvenia priam ničí zdravie už aj našej mladej generáce.
  • Osvojenie si zdravého životného štýlu môže prispieť k redukcii rizika vzniku chorôb spôsobených nesprávnym stravovaním.
  • Ekonomické zákony rozhodujú o tom, čo jeme a ako sa liečime.
  • Farmakologický priemysel ovplyvňuje náš postoj k vlastnému telu.
  • Je na každom z nás ako na tieto skutočnosti budeme reagovať.